ตรวจสอบกิจกรรม Activity

ในแต่ละวัน เราสามารถดูย้อนหลังได้ว่า ที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรบ้าง ที่เมนู Activity

สามารถแยกดูแต่ละกิจกรรมได้ เช่น
– เราทำอะไรไปบ้าง
– ใครทำอะไรร่วมกับเรา
– มี file อะไรที่ favorites ไว้
– มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใน File
– แชร์ File ให้ใคร
– เกิดอะไรขึ้นใน ปฎิทิน แต่ละวัน
– ฯลฯ ขึ้นอยู่กับ Apps ที่ลงเพิ่ม

Powered by BetterDocs