เชื่อมต่อ FTP (SSH) กับ Server ส่วนตัว

การเชื่อมต่อ FTP แบบ SSH บน Server ส่วนตัว ในบทความนี้จะทำบนระบบปฎิบัติการ Windows
หลักการมี 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

1. Generate Key ด้วย  software Putty #

– ให้ทำการ Download Putty มาติดตั้งที่เครื่องให้เรียบร้อย โหลดที่ -> https://www.putty.org 
– เมื่อติดตั้งเสร็จเปิด โปรแกรมชื่อว่า PuTTYgene
1.1  คลิกที่ Generate (แล้วรอให้ระบบ Generate เสร็จ)

1.2  คลิก Save private key เก็บไว้ในเครื่องเรา
1. 3 copy ค่านี้เก็บไว้ ใน Clipboard หรือใน Notepad เก็บไว้ก่อนก็ได้

2. ทำค่า Keygen ไปใส่ในตัวจัดการ Server Ploi #

– เข้าที่หน้า https://ploi.io/login

– เลือก เมนูด้านซ้าย Server + เลือกชื่อ Server ของเรา

จะเห็น เว็บของเราที่เคย เพิ่มไว้แล้ว เราสามารถเพิ่มเว็บของเราได้จากที่นี่ (ปกติเราจะเพิ่มในระบบ user ได้ที่ cpanel.itfever.site)

– เลือกเมนู SSH Keys
– ตั้งชื่อ การเชื่อมต่อของเรา
– แล้วนำค่าจากการ Gen ในหัวข้อที่ 1 มาใส่ในช่อง Key
– ที่ System user เลือก User ที่ต้องการสร้าง FTP
– Add SSH Key

ถ้ามีหลายเว็บก็ ให้ทำหลายตัว

3. ทำการเชื่อมต่อด้วย FileZilla #

เปิด File Zilla กำหนดค่าประมาณนี้

เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ก็สามารถใช้งานได้เลย

Powered by BetterDocs