การ Upload File ขึ้น Server

การ upload file ขึ้น Server จะใช้วิธีการ FTP (File Transfer Protocal)

สามารถโหลด Program File Zilla มาติดตั้งได้ที่ https://filezilla-project.org/download.php

ใช้ได้ทั้ง Windows และ iOS


นำ FTP จาก Server มาใช้

1. Login เข้า cpanel.itfever.site

2. คลิกที่ Sites

3. เลือก โดเมนที่ต้องการ หา FTP มาใช้

4. ให้เอาค่า 1, 2 , 3 ตามรูปด้านล่างนี้ไปกรอกใน Program FTP ที่เราได้ download มาติดตั้ง

5. คลิกสร้าง การเชื่อมต่อ Server ใหม่

6. คลิก New site

+ เอาข้อมูลในข้อ 4. มาใส่ และตั้งค่าช่องอื่นๆ ตามภาพด้านล่าง

+ Connect

7. เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ให้เข้าไปยัง folder ของเว็บเรา /public

แล้ว upload ข้อมูลดึงลากไปวางได้เลย

Powered by BetterDocs