ติดตั้ง Apps เพิ่ม

นอกจาก Apps ที่ถูกติดตั้งมา เราสามารถเพิ่ม Apps อื่นๆ เพิ่มได้ โดยผู้ที่เพิ่มได้ ต้องมีสิทธิ์ เป็น Admin เท่านั้น

คลิกที่รูปผู้ใช้ + Apps

เมื่อเข้ามาที่หน้า Apps แล้ว จะมีรายชื่อ Apps ทั้งหมด แบ่งเป็น 3 แบบคือ
1. Apps ที่ถูกติดตั้งแล้ว และกำลังเปิดใช้งาน จะมี ปุ่มให้ Disable (เพื่อปิด)
2. Apps ที่ถูกติดตั้งแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน จะมี ปุ่มให้ Enable (เพื่อเปิด)
3. Apps ที่ยังไม่ถูก Download และยังไม่ได้เปิด จะมีปุ่ม Download and enable

นอกจากนี้เรายังดูเป็นหมวดหมู่ที่เราสนใจได้ใน คอลัมภ์ด้านซ้าย

และเอา mouse ชี้ที่ Featured เพื่อดูว่า Apps นี้ใช้ทำอะไร

Apps ต่างๆ เมื่อถูกติดตั้งแล้ว ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่เมนูด้านบน เพื่อให้เราเรียกใช้งานต่อไป

เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Apps ได้ที่ Link นี้ → https://apps.nextcloud.com

Powered by BetterDocs