การติดตั้ง Database

Table of Contents

Create Database #

1. Login เข้าตัวจัดการ Cloud ที่ cpanel.itfever.site

2. เลือก Site

3. เลือกโดเมนที่ต้องการสร้าง Database

4. เลือกเมนู Databases แล้วทำการ

+ ตั้งชื่อ , user , password ที่ต้องการ

ก่อนสร้างให้จด 3 ตัวนี้ไว้ เพราะเมื่อสร้างเสร็จระบบจะไม่โชว์ user/password ให้ดู

5. จะได้ชื่อ Database มาเรียบร้อย สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

PhpMyamin #

ท่านสามารถใช้ PHPMyadmin ได้ที่นี่ http://139.180.129.235/phpmyadmin

สำหรับ ผู้ใช้ Private Cloud Server ให้เปลี่ยน ตัวเลขเป็น IP ของท่าน

Powered by BetterDocs