การติดตั้ง WordPress

การติดตั้ง Wordress บน Server Cloud ของทาง itfever

1. เข้า Login ที่ cpanel.itfever.site

2. คลิกที่ Site

3. เลือกโดเมน ที่ต้องการติดตั้ง WordPress

4. เลือกเมนู Apps ด้านซ้าย

+ Install WordPress

+ ติกถูก ที่ Create database & Attach to WordPress (ซึ่งระบบจะทำการสร้าง database ให้อัตโนมัติ โดยไม่โชว์ให้เราเห็น)
หากไม่เหลือก เราต้องไปสร้าง Databases เองในเมนู Databases ด้านล่างเมนู Apps

+ Start Installation

5. เสร็จแล้วให้คลิก View site เพื่อดูเว็บจริงของเรา

6. ทำการตั้งค่า WordPress บนเว็บจริง

+ เลือก ภาษาที่ต้องการใช้บนเว็บ กรณีนี้เลือก ภาษาอังกฤษ English
(ภาษาไทยก็มีนะ)

7. ตั้งชื่อเว็บ user/password และ email บนเว็บ แล้วเริ่มติดตั้ง ดังภาพด้านล่าง

8. ติดตั้งเรียบร้อย

9. ตรวจสอบดูเว็บหน้าแรก มาแล้ว

Powered by BetterDocs