การตั้งค่า Profile

สำหรับใน Nextcloud เราสามารถตั้งค่า Profile ได้ไม่ว่าจะเป็น รูป , ชื่อ ที่ใช้แสดง , ที่อยู่ , เบอร์โทร และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบ

  1. คลิกที่มุมบนด้านขวา (รูป Profile)
  2. เลือก Settings

ที่แถบ Personal info เราจะมาเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวในนี้

ที่แถบ Security เราจะมาเปลี่ยน Password ในนี้

Powered by BetterDocs