การตั้งค่า Outlook

สำหรับ Email Server ระบบ Business และ Enterprise Plan สามารถนำค่าเหล่านี้ไปติดตั้งใน Outlook ของท่าน
หรืออาจจะเป็น Sotfware อื่นๆ ที่ให้ระบุการรับส่ง Email

เชื่อมต่อแบบ Non SSL #

ServerHostPort
POP (incomming)pop.yourdomain.com110
IMAP (incomming)imap.yourdomain.com143
SMTP (outgoing)smtp.yourdomain.com25 or 587

เชื่อมต่อแบบ SSL #

ServerHostPort
POP (incomming)us3.pop.mailhostbox.com995
IMAP (incomming)us3.imap.mailhostbox.com993
SMTP (outgoing)us3.smtp.mailhostbox.com25 or 587

สำหรับการเช็ค Mail ผ่านเว็บ เข้าที่ webmail.yourdomain.com

Powered by BetterDocs