การตั้งค่า Outlook

สำหรับ Email Server ระบบ Business และ Enterprise Plan สามารถนำค่าเหล่านี้ไปติดตั้งใน Outlook ของท่าน
หรืออาจจะเป็น Sotfware อื่นๆ ที่ให้ระบุการรับส่ง Email

เชื่อมต่อแบบ Non SSL #

Server Host Port
POP (incomming) pop.yourdomain.com 110
IMAP (incomming) imap.yourdomain.com 143
SMTP (outgoing) smtp.yourdomain.com 25 or 587

เชื่อมต่อแบบ SSL #

Server Host Port
POP (incomming) us2.pop.mailhostbox.com 995
IMAP (incomming) us2.imap.mailhostbox.com 993
SMTP (outgoing) us2.smtp.mailhostbox.com 25 or 587

สำหรับการเช็ค Mail ผ่านเว็บ เข้าที่ webmail.yourdomain.com

 

Powered by BetterDocs